anglopol Wejherowo
o nas

Metody i doświadczenie

Metody

Zaczynamy od określenia poziomu zaawansowania uczestnika kursu, znalezienia jego mocnych i słabszych stron. Następnie rozwijamy umiejętności równomiernie, ale ze wskazaniem na wzmacnianie stron słabszych.


W szkoleniach językowych polegamy głównie na metodzie, którą nazywamy Topic-Based Communication (Komunikacja Tematyczna). Najsilniejszy akcent pada w niej na ćwiczenie umiejętności komunikacji werbalnej, a ćwiczone słownictwo, gramatyka, teksty słuchane i czytane oparte są na danej jednostce tematycznej. Nasze podejście to także „nauka przez zabawę” bez względu na wiek, toteż jak najczęściej sięgamy po gry i zabawy – towarzyskie, słowne, planszowe itd.

Szkolenia z przedmiotów ścisłych to głównie ćwiczenia praktyczne, polegające na rozwijaniu umiejętności logicznego rozwiązywania zadanych problemów. Są to także zajęcia  pomagające uświadomić uczniom przydatność wiedzy teoretycznej w sytuacjach życiowych. Ponieważ w całej naszej działalności przyświeca nam zasada mówiąca, że nauka musi być przyjemnością, na kursach sięgamy często po gry planszowe, logiczne itp.

Powyższe metody to nasz drogowskaz, lecz jesteśmy elastyczni w doborze metod nauczania i zawsze uwzględniamy w tym względzie preferencje naszych kursantów, co jest tym łatwiejsze, że nasze grupy są z założenia grupami małymi  – do 8 osób.  Ogromne doświadczenie lektorskie pozwala nam sprostać organizacji i prowadzeniu zajęć konwersacyjnych, zajęć z podręcznikiem, szkoleń o tematyce biznesowej, finansowej, czy technicznej lub związanej z medycyną, a także zajęć warsztatowych.

Na naszych zajęciach panuje atmosfera zachęcająca do podążania naszą metodą – atmosfera życzliwego wsparcia, przeradzająca się czasem w klimat nieopanowanej wesołości, lecz z jasno określonymi wymaganiami. Atmosfera taka pomaga w regularnym odrabianiu prac domowych, nauce do testów przeprowadzanych po zakończeniu każdej partii materiału oraz po każdym semestrze. Postępy są monitorowane, a co semestr odbywa się z każdym kursantem/ rodzicem rozmowa w celu wskazania dalszego toku nauczania.

Lektorzy

Nasi lektorzy to nauczyciele z ogromnym doświadczeniem w nauczaniu, wysokimi  kwalifikacjami i doskonałym podejściem do ucznia – niejednokrotnie specjaliści z danych dziedzin (szkolenia specjalistyczne) lub grup wiekowych (np. nauczanie przedszkolne). Nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz dokształcając się pod kątem najnowszych metod pedagogicznych i metodycznych.