anglopol Wejherowo
o nas

Oferta

W ramach oferty usług  tłumaczeniowych  proponujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe – pisemne i ustne, a także usługę weryfikacji stylistycznej i językowej tekstów do publikacji.

Tłumaczymy teksty ogólne i specjalistyczne z wielu dziedzin. Dzięki doświadczeniu w tematyce takiej jak ekonomia, księgowość, ubezpieczenia, bankowość, prawo, marketing, bhp, a także technicznych – przemysł stoczniowy, poligraficzny, maszynowy, przetwórstwa spożywczego, kosmetyczny, pożarnictwo itd. jesteśmy w stanie dokonywać rzetelnych przekładów w tych i innych wąsko-specjalistycznych dziedzinach.