anglopol Wejherowo
o nas

Specjalizacje

Poniżej przedstawiamy listę specjalizacji, wraz z przykładowymi rodzajami tekstów, których tłumaczenia wykonaliśmy dla naszych klientów.
Specjalizujemy się w tłumaczeniu tekstów z zakresu finansów, biznesu i dziedzin pokrewnych:

 • księgowości – sprawozdania księgowe, bilanse, zeznania podatkowe,
 • ubezpieczeń – polisy, regulaminy, polityka ryzyka, ustawa o ubezpieczeniach społecznych,
 • bankowości - umowy kredytowe,
 • marketingu,
 • prawa – umowy handlowe, serwisowe, najmu, dokumentacja sądowa,
 • administracji – regulaminy, akty urodzenia, ślubu,

 

Drugim obszarem specjalizacji w naszej ofercie są tłumaczenia techniczne:

 • pożarnictwo – instrukcje bhp, opisy systemów i akcji ppoż.,
 • poligrafia – procesy poligraficzne, instrukcje maszyn,
 • przetwórstwo rybne, spożywcze – procesy przetwórcze, opisy norm,
 • przemysł kosmetyczny – karty charakterystyki, specyfikacje i instrukcje maszyn etc.,
 • przemysł morski i stoczniowy – działalność nabrzeży i portów, karty charakterystyki prac stoczniowych, pożarnictwo w przemyśle stoczniowym,
 • ochrona środowiska – analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko, normy,

 

Oferujemy również zlecenia obejmujące tłumaczenie tekstów naukowych, w szczególności z zakresu  psychologii, nauk społecznych czy badań rynku.
Realizujemy także tłumaczenia medyczne, IT oraz tłumaczenia tekstów z innych wąskich dziedzin.