Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od osoby dokonującej przekładu ponadprzeciętnej znajomości tematu, którego dotyczą. Często sama znajomość języka nie wystarcza, aby wykonać dobre tłumaczenie. Tłumacz musi często rozumieć pojęcia kryjące się za terminologią specjalistyczną lub znać charakterystykę procesu, w którym generowany jest dany dokument, aby dokonać przekładu na język obcy tak, by odbiorca ten tekst rozumiał.  Stąd też cena tłumaczeń specjalistycznych jest zawsze wyższa od tłumaczeń zwykłych.

 Za przekłady specjalistyczne uważa się: 

 
  • Tłumaczenia medyczne
  • Tłumaczenia techniczne
  • Tłumaczenia prawnicze
  • Tłumaczenia tekstów naukowych
 

Cena tłumaczenia zależy od:

 
  • Grupy językowej, w której znajduje się dany język. Im jest on bardziej popularny, tym cena tłumaczenia 1800 znaków będzie niższa.